Työllistymispolku

Hae

Välkky

Välkky oli Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima ESR-osarahoitteinen koordinointiprojekti. Hanke on kehittänyt alueen välityömarkkinoita yhdessä TE-toimiston, alueen kuntien, oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa vuosina 2008-2014.

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömyyden ja yrityksiin työllistymisen väliin jäävää tilaa, jossa tarjotaan työllistymistä edistäviä palveluja. Näitä palveluja ovat esimerkiksi palkkatukityö, työkokeilu ja kuntien vastuulla oleva kuntouttava työtoiminta. Välityömarkkinoiden palveluntuottajia ovat kolmannen sektorin toimijat, kunnat, oppilaitokset, julkishallinnon toimijat ja yritykset.

Välkky-projektin tavoitteena oli satakuntalaisten välityömarkkinoiden palveluntuottajien ohjausosaamisen ja työllistämisvalmiuksien lisääminen siten, että välityömarkkinoiden vaikuttavuus paranee. Toinen tärkeä tavoite on ollut julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen.

www.valkky.fi -sivusto muodostaa välityömarkkinoiden tietopankin. Haku-toiminnolla löytyy pääasiassa Välkyn Muutos! -koulutusten, työryhmien ja seminaarien esitykset. Kaikki alkuperäinen aineisto on saatavilla Välkyn vanhoilta www-sivuilta, joihin on linkki tämän sivun alaosassa.

HUOM! TÄMÄ SIVUSTO ON PÄIVITETTY VIIMEISEN KERRAN 22.12.2014.