Työllistymispolku

Hae

Mikä on Välkky?

Välityömarkkinoiden koulutusohjelma sisälsi kuuden vuoden aikana 150 koulutustilaisuutta, seminaaria tai muuta tapahtumaa, joihin osallistui kaikkiaan n. 3500 henkilöä. Välkyssä tehtiin yhteistyötä 100 yrityksen ja 120 järjestön tai julkisen organisaation kanssa ja projektissa aloitti lähes 2000 henkilöä. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi yli 70 000. Työssäoppimispainotteisissa Toppis-koulutuksissa suoritettiin yli 50 ammatillisen tutkinnon osaa.

Välkky-projekti valittiin yhdeksi Länsi-Suomen ESR-hankkeiden hankehelmeksi 2014. Lisäksi Välkky on yksi seitsemästä Suomesta valitusta hyvän käytännön esimerkkihankkeesta koko Euroopan laajuiseen ex post –evaluaatioon: Ex-post evaluation of ESF support for the integration of disadvantaged groups. Country report Finland. Robert Arnkil eth assistance of Sari Pitkänen and Esa Jokinen. Julkaisu valmistuu kesällä 2015.

Välkky-projektin Välkyn keskeiset toimenpiteet vuosien 2008–2014 aikana.

 • Koulutus- ja kehittämisohjelma välityömarkkinoiden palveluntuottajille ja muille toimijoille:
  Muutos! -koulutussarja, teema- ja kehittämisryhmät, muut seminaarit ja tapahtumat
 • Välkyn alaprojektit
 • Satakunnan välityömarkkinoiden hyvät käytännöt -prosessit ja virtuaalikirjat
 • Toppis-koulutusten pilotointi
 • AHAA-menetelmän pilotointi (asiakkaan henkilökohtainen asiantuntija-arviointi, sote- ja teva- mittarit)
 • Työllistymispolku, välityömarkkinoiden sähköinen toimijakartta
 • Välityömarkkinafoorumit (TE-hallinto ja välityömarkkinatoimijat)
 • TYP vertailukehittäminen (Rauma ja Pori)
 • Kuntien työllisyydenhoitoselvitykset
 • Palkkatukiesite
 • Toimijakäynnit
 • Palkkatukityöllistäminen -prosessivastuu
 • Verkostoitumistilaisuudet
 • www-sivut tieto- ja materiaalipankkina
 • Välkyn oma kansallinen verkostoituminen
 • TOPPIS -selvitys ja muut opinnäytteet
 • Koordinoitu viestintä välityömarkkinoilla
 • WinNovan Novanet-hankkeen työvoimakoulutusten kilpailuttaminen ja hallinnointi
 • Koulutus- ja kehittämistarvekyselyt, palautekysely
 • Vertailukehittäminen muiden alueiden kanssa
 • Palkkatuen vaikuttavuusselvitys
 • Välkyn ulkoiset arvioinnit

Projektin tulokset ovat vastanneet projektisuunnitelmaa. Tulosten onnistuneisuuden arvioiminen perustuu aikaisempaan ulkoiseen arviointiin, ohjausryhmän ja eri toimenpiteisiin osallistuneille henkilöille suunnattujen palautekyselyiden tuloksiin. Ulkoisen loppuarvioinnin tuloksena Välkyn toteutus arvioitiin kouluarvosanalla pääosin kiitettäväksi.

Lue lisää